Driftsstatus

 

N O R M A L   D R I F T

 

Husk

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling i Strandlund Vandværk

Fredag d. 24. marts 2023, kl. 19.00

                i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, St. Karleby, 4070 Kr. Hyllinge.

Bemærk Informationsmøde: Umiddelbart før generalforsamlingen, på samme location fra kl. 18.00 til 19.00 afholder bestyrelsen særskilt informationsmøde vedr. forslaget om fusionen med Kirke Hyllinge Vandværk.  

Materiale

 

 

 

Om Strandlund Vandværk a.m.b.a.

Strandlund Vandværk a.m.b.a. er et privat vandværk, der ejes af grundejerne i grundejerforeningen Strandlund. Værket blev bygget i 1971 og har gennemgået en næsten total renovering i 2004, så det i dag fremstår som et moderne og velfungerende vandværk. Værket har en indvindingstilladelse på 15000 m3 vand og udpumper ca 9500 m3 vand om året til 185 private brugere og 1 kommunalt rensningsanlæg. Der er rigeligt med rent vand i indvindingsområdet, og værkets eneste boring dækker behovet. En bestyrelse på 4 medlemmer sørger for værkets drift. Vandforbruget og værkets tilstand kontrolleres dagligt. Et elektroninsk alarmsystem melder evt. uregelmæssigheder automatisk via telefonnettet til bestyrelsen, så der hurtigt kan reageres. Strandlund Vandværk er medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark.