Vandanalyse af vandet fra Strandlund Vandværk

 

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.

Klik her for at se analyseresultater.

Hårdheden i vandet er ??? dH